top of page
Search
  • subros2

BYGDEDYRET

Updated: Oct 19, 2022

Våre dyrearter blir i dag ofte industrialisert, utryddet og skutt som trofeer. Men en spesiell art har funnet sin grobunn i vårt nye og helt særegne habitatet som klodens befolkning de siste årene har dyrket frem. Takket være moderne fenomener som internett - med dets lange tentakler inn i alle verdens kriker og kroker - er det stadig lettere for dyret å finne sine ofre som de med stort hell livnærer seg på.


Vi må helt tilbake til tidligere utdødde monstre av den typen som fantes blant dinosaurene, for å finne ord som beskriver disse vesnene som i dag takfast beveger seg rundt på kloden. De er mektige, nådeløse og blodtørstige.

Men det moderne dyret lager ikke fotspor i leire og jord, men setter allikevel definitivt sine avtrykk. Dyret tramper seg dypt inn i folks hjerte og sjel.


Bygdedyret, som det heter, har riktignok eksistert i uminnelige tider. Først ofte som små eksemplar med noen ubehagelige hjørnetenner - til at de nå stadig oftere fremstår som voldsomme slagferdige vesner med enorme giftige hoggtenner. Felles for dem alle, hvor de enn måtte befinner seg på skalaen, er at om du først har blir offer for en eller flere av dem så bør du belage deg på å mobilisere krefter som bør hentes på andre solsystemer og

planeter.


På grunn av navnet, så er det lett å tro at dyret er et fenomen som kun befinner seg ute i distriktene. Men nei, de lever i høyeste grad i de største byene - innbefattet de tettbygde strøkene rundt.


Ulikheter er dyrets desidert viktigste livsgrunnlag. Dypest sett ønsker bygdedyret nemlig at alle skal være helt like og mene akkurat det samme som dem - det korrekte. Det kan i dag vokse flere meter i sekundet når den gruppen som er flest og størst og dermed de som kan kalle seg korrekte - får fritt spillerom. Dyret står på bakketopper og uler mot himmelen når de som er i mindretall - de ukorrekte - løftes frem slik at de korrekte høylydt kan vise hverandre sin lojalitet. Og skulle det velge seg ut - ikke bare en gruppe - men et enkeltindivid, så kan det utvikle store sorte vinger og skygge for både sol og stjerner og få en form og størrelse som ikke tidligere har eksistert i vår dimensjon.


Hva som er politisk korrekt, vil alltid være variabelt og være avhengig av faktorer som tid og sted. Bygdedyret baserer seg normalt sett på hva som er tradisjon og gjengs oppfatning i den kulturen det befinner seg. I dag forholder det seg i hovedsak til de sannheter som blir formidlet via media og myndigheter. Motsatt andre dyr som vil forsøke å beskytte de svake i sin egen flokk, så vil bygdedyret ønske å dytte det "skadde" individet ut og vekk - for å redde seg selv.


Bygdedyret har ikke tid til bagateller På ren refleks, går det nådeløst frem. En normal metoden er å benytte kulde og utfrysning. En effektiv måte i den siviliserte vestlige delen av verden hvor vi ikke lenger har lov til å brenne folk på bål eller kaste noen i mørke fangehull.

Ufrysningen kan ha form av å være er noe så "uskyldig" som å unngå å trykke liker på poster på de sosiale mediene til de ukorrekte. Og motsatt - trykker liker på de som bygdedyret mener det er riktig å støtte. Eller det kan fremstå som verbale angrep. Godt basert i den allment aksepterte sannhet.

Men en tradisjonen vi har bevart fra middelalderen og frem til i dag er gapestokken!

Til spott og spe blir de ukorrekte ofte hengt ut på medienes torg for alle å beskue og gir dermed dyret mulighet til å sende av gårde hva man kan kalle: "saftige virtuelle spyttklyser".

I vår del av verden går det heldigvis ikke til fysiske angrep slik mange opplever andre steder på kloden.


Dyrets oppførsel hos oss i vår kultur, er ofte forankret i hva som sies om folk bak deres rygg. Bygdedyret vet selvfølgelig at baksnakking kan være særdeles effektivt av den grunn at vi mennesker har en tendens til å umiddelbart omfavne negative historier. Uten å blunke gis de i mange tilfeller en høy grad av troverdighet. Bygdedyret vet også veldig godt at folk ønsker å holde seg inne med de rette. Derfor spres negativ informasjon ofte kjapt videre. Først og fremst en handling som som forsvares med "å være grei", slik at andre også skal bli advart.


Hos den gemene hop av menneskene skal det kun tenkes annerledes innenfor korrekthetens firkanter. De som blir utsatt for bygdedyret er derfor de som tenker helt nye tanker - tanker så annerledes at de er helt uforståelige. Det ligger i bygdedyrets natur, at de som virkelig vil gjøre en forskjell, er individer de automatisk ikke kan fordra. En uheldige konsekvens av bygdedyrets herjinger blir dermed ofte at det ødelegger for seg selv når de forsøker å sabotere de som egentlig har kapasitet og evner til å bringe bygda videre. Men bygdedyret ser det ikke slik. Bygdedyrets eksistens forutsetter at det kun aksepteres en tankemåte - dens egen fortreffelige og allment aksepterte.


Sett fra fugleperspektiv er det å få bygdedyret etter seg i bunn og grunn ett kompliment. Og heldigvis så skjønner mange av de som får denne selsomme æren, nettopp det. Ett sted langt inne i seg så vet at de dermed er på rett vei. Og gudskjelov for det. Ellers så hadde vi antagelig fortsatt bodd i huler. Det kan virke som at det er uskreven regel at den som vil bringe verden videre, må hisse på seg dette uhyrlige bygdedyret.


Siden dyret helt blind er overbevist om den de er etter, fortjener det, kan det koste mye. For noen til og med livet.


Når voksne mobber - er det ramme alvor.

163 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page