Search
  • subros2

BYGDEDYRET

Updated: Mar 7

Bydedyret er et av de få dyrene i verden som definitivt ikke er utrydningstruet. Faktisk så har jeg vondt for å tro at det har eksistert flere og større eksemplarer av arten i verdenshistorien enn hva det gjør akkurat i disse dager. Dette er mye takket være internett, som med sine lange tentakler snor seg rundt hele kloden og sniker seg inn selv i de mørkeste kroker.


Dyret, kan være av den lille og forholdsvis uskyldige typen - som en yndig blomst med små ubehagelige torner. Men de kan også bli store som mektige isdekte fjell med dype endeløse daler. Har du først blitt offer for en eller flere av dem, bør du belage deg på hente din styrke fra andre planeter.


På grunn av navnet, så er det lett å tro at dyret er et fenomen som kun finnes ute i distriktene. Men det lever i høyeste grad også i de største byene og de tettbygde strøkene rundt.

Twitter, Instagram og Facebook gjør det lett for bygdedyret å se hvem som skiller seg ut. Der løftes de politisk ukorrekte frem og der gis det rom for at de korrekte kan vise sin lojalitet. Det er under slike forhold at bygdedyret virkelig trives.


Hva som er politisk korrekt, vil alltid være variabelt og være avhengig av faktorer som tid og sted. Bygdedyret baserer seg normalt sett på hva som er tradisjon og gjengs oppfatning i den kulturen den befinner seg.. Det forholder seg til de sannheter som blir formidlet via media og myndigheter.


Dypest sett ønsker bygdedyret at alle skal være helt like og mene akkurat det samme - det korrekte. Oppdager det ubalanse, kan det vokse til uante dimensjoner. Noen ganger helt ut av kontroll.

Men det er ikke alltid så lett, For eksempel, i noen land rister de på hodet når de mener ja og nikker de når de mener nei. Helt absurd for oss selvfølgelig. Vi rister på hodet av slikt og mener at den måten vi gjør det på, er den mest korrekte. Det er selvfølgelig vanskelig å forstå at de mener presis det samme - om oss.


Men bygdedyret har ikke tid til slike bagateller På ren refleks slår det hardt ned på de som ikke er presis som de selv. Den vanligste metoden som benyttes, er utfrysning. Det er en effektiv metode i den siviliserte vestlige delen av verden hvor vi ikke lenger har lov til å brenne folk på bål eller kaste noen i mørke fangehull.


En annen moderne metode, er å unngå å trykke liker på facebook-poster til de som det er korrekte å fryse ut. Og motsatt - trykker liker på de som bygdedyret mener det er riktig å støtte.

Disse valgene er ofte basert på hva som sies om folk bak deres rygg. Bygdedyret vet selvfølgelig at baksnakking kan være særdeles effektivt av den grunn at vi mennesker har en tendens til å umiddelbart omfavne negative historier om andre. Uten å blunke gis de en høy grad av troverdighet. Bygdedyret vet også veldig godt at vi ønsker å holde oss inne med de rette. Derfor spres negativ informasjon ofte kjapt videre. Først og fremst en handling som utføres "for å være grei", slik at andre også skal bli advart. Motsatt andre dyr som vil forsøke å beskytte de svake i sin egen flokk, så vil bygdedyret ønske å dytte det "skadde" individet ut og vekk - for å redde seg selv.


Hos menneskene skal det kun tenkes annerledes innenfor korrekthetens firkanter. De som blir utsatt for bygdedyret er derfor de som tenker helt nye tanker- tanker så annerledes at de er helt uforståelige. Det ligger i bygdedyrets natur, at de som virkelig vil gjøre en forskjell- de individene - de kan de ikke fordra. En uheldige konsekvens av bygdedyrets herjinger blir dermed ofte at det ødelegger for seg selv når de forsøker å sabotere de som egentlig har kapasitet og evner til å bringe bygda videre. Men bygdedyret ser det ikke slik. Det er et stort problem at de kun aksepterer en tankemåte - sin egen fortreffelige allment aksepterte.

Det å få bygdedyret etter seg, er i bunn og grunn ett kompliment. Og gudskjelov så skjønner mange av de som får denne selsomme æren, nettopp det. Ett sted langt inne i seg så vet at de dermed er på rett vei. Og gudskjelov for det. Ellers så hadde vi antagelig bodd i huler enda. Det kan virke som at det er uskreven regel at den som vil gjøre det stort, må hisse på seg bygdedyret.

Men gudene skal vite at det koster.

Bygdedyret er nemlig helt blindt overbevist om den de er etter, fortjener det. Når voksne mobber - er det ramme alvor.

143 views0 comments

Recent Posts

See All