Search
  • subros2

Min venn Ragnar Rokk, er brannmann.

Updated: Sep 3

Når min venn Ragnar gikk på brannmannskolen, lærte de at i krisesituasjoner så vil mennesker ha tydelige reaksjonsmønstre som gjør at de lett kan kategoriseres i tre personlighetstyper. Tre vidt forskjellige, som de må forberede seg på å takle når de ankommer et ulykkessted.


La oss si at katastrofen har skjedd og at noen ombord på en båt på åpent hav opplever noe så forferdelig, som at den er i ferd med å synke.


Da vil den første gruppen som Ragnar og hans kolleger må forholde seg til, være de utagerende. De er både høylytte og hysteriske. De kan kan finne på å løpe rundt som hodeløse høner og skrike: "Barna mine - vi dør". Dersom det tar for lang tid før Ragnar kommer, kan de snu tvert om og bli handlingslammede og apatiske.

Denne gruppen lærer han at utgjør cirka 15 prosent av de rammede.


Den neste gruppen, er den største. Den er på hele 70 prosent. Det er de som det er lettest å ha med å gjøre for Ragnar og hans kolleger. Det er nemlig de som hele tiden har ventet på beskjed og som ofte ser det som et mål å ikke være til bry. Før Ragnar og hjelpen kommer, så har de holdt hverandre vennlig i sjakk. "Sett deg nå ned og ta det med ro," sier de og klapper hverandre på skulderene. "Nå får vi snart vite hva hva vi skal gjøre for å komme ut av denne situasjonen."

De stoler ett hundre prosent på at kapteinen, eller andre autoriteter som brannmann Ragnar, vet deres absolutt beste. Derfor kan den største gruppen bli ganske så irritert på den siste gruppen, som forøvrig også bare er på 15 prosent. Og det er den selvstendige gruppen - de som tenker selv.


Den største gruppen på 70 prosent synes forferdelig synd på den første lille gruppen - de som tydelig gir uttrykk for at de er veldig redde. Men den gruppen som tenker selv, den ser de på som en trussel. De vil på alle mulige måter forsøke å overtale eller også kreve, at den siste lille gruppen skal bli lydige passasjerer - nøyaktig slik de selv er!

De har nemlig store og grunnleggende problemer med å akseptere at andre enn hva de opplever som autoritetspersoner på noe som helst slags måte kan ta et fornuftig grep om situasjonen.

"Hva slags bakgrunn har du som gjør at du kan du vite hva som er smart å gjøre ?" sier de irritert til de som tenker selv. "Du er slett ikke utdannet innen dette!"

Føler de seg veldig truet, så kan de til og med påstå at de som ikke er lydige, slik som de selv er, forsøker å ta livet av dem alle. De har fullstendig tillit til at de overordnede - og at de alene - har den eneste kompetansen som gjør at de kan bestemme over dem selv. Det gjør de ofte helt uten å vurdere om det faktisk kan være nettopp disse menneskenes valg og oppførsel som har har satt dem i denne kinkige livstruende situasjonen som de nå plutselig befinner seg i.


Det merkelige er at i følge læreren på Ragnars Rokks brannmannskole, så er det de fra den siste gruppen som ofte overlever katastrofene. Det skyldes selvfølgelig at de er aktive og tenker selv. Ofte redder de mange liv fra de andre gruppene også. Under Titanic og Estonia-ulykken hvor kapteinen var fraværende og ingen redningsmannskap rakk å ankomme, fikk de livbåter på vannet og rodde langt nok unna til ikke å gå med i dragsuget av det synkende skipet.


At brannmann Ragnar favoritt er 70 prosent gruppa, er opplagt! Alt annet blir fort for mye styr. At mange dessverre ofte går ned med skuta, må man bare anse som en del av livet.
662 views0 comments

Recent Posts

See All

VRØVL!